Kaikkien runojen käsittelyssä

 • opettaja lukee runon ääneen
 • riimien tarkastelu esim. sanaa täydentämällä tai riimiä jatkamalla
 • synonyyminen ja homonyymien tarkastelu
 • lapsille vieraiden sanojen määrittely ja käsittely
 • piirretään runosta kuva tai tulkitaan runo muulla tavoin
 • mistä runossa oli kyse

Yleisiä vinkkejä runojen käsittelyyn

 • luetaan runo pareittan
 • runon jatkaminen, runon muuttaminen sarjakuvamuotoon
 • näytellään runo tai tehdään siitä varjo- tai nukketeatteria
 • liitetään runoon musiikki ja tehdään oma “kappale”
 • sanojen rakenteen tarkastelu, tavujen/äänteiden poistaminen ja vaihtaminen
 • millä sanoilla henkilöitä/asioita runossa kuvaillaan
 • mistä runon tunnetila johtuu
 • mikä tästä runosta voisi olla totta, mikä mielikuvitusta?
 • vastakohtien miettiminen kuvaileville sanoille (adjektiivit)
 • jokainen miettii, millä adjektiiveilla kuvailisi itseään
 

Oppilaan oma "runovihko"

 • runon herättämien tuntemusten kirjaaminen tai piirtäminen
 • runosta heränneet kysymykset
 • omien runojen kirjoittaminen
 • uusien sanojen kirjaaminen, ns. oppilaan oma sanakirja
 • runoihin liittyvien tehtävien tekeminen

Aihe: Miten itse käsittelisit runoja lasten kanssa?

Ideointia

Matti & Teppo 21.04.2015
Runon muokkaaminen poistamalla joka toisen säkeen, joiden tilalle keksitään oma säe.

Runon muuttaminen tarinaksi ja toisin päin.

Kuka lausuja on? Kenelle runo lausutaan? Miksi?

Uusi kommentti

Yhteystiedot

Alkuopetuksen runonurkka alkuopetuksen.runonurkka@gmail.com